MediaZ Solutions

MediaZ là một trong những đơn vị tư vấn, triển khai các giải pháp truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. Là nơi tập hợp của những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực về truyền thông số và ứng dụng công nghệ số.